Kinga Kwiatek

kl. V

PSP w Krzeszowie

 

 

Ty, któraś dawała a nie brała”

 

Ty, któraś w wieku czterech lat została odesłana od rodziny.

Ty, któraś tak młodo została żoną.

Ty, matko trojga dzieci.

Ty, któraś straciła męża.

Dlaczego tak bardzo zależało Ci  na ubogich?

Czy nie lepiej by Ci było w pałacu, w bogactwie i w wygodzie?

Nie, to ta, która dawała, a nie brała,

- Błogosławiona.  

 

Rymarczyk Anna

lat 12

Duszniki Zdrój

 

Do Świętej Elżbiety!

 

Święta Elżbieto, módl się za nami!

Kiedy pomagamy pokrzywdzonym przez wulkan tysiące fali.

Twoje miłosierdzie jest dla nas przykładem,

Nie żadnym kłamstwem, nie zwykłym banałem.

 

Za Twoim przykładem ubierzemy nieodzianych,

Głodnych nakarmimy, umyjemy niezadbanych.

Swoje dzieci chcemy uczyć, aby pamiętały,

By każdemu dziecku w szkole pomóc chciały.

 

Niech idą za wzorem świętej Twojej drogi,

by kochając pomagały chorym i ubogim.

Żeby przykład z Ciebie brały, Święta Elżbieto,

Ty pomagałaś każdemu – dzieciom, mężczyznom i kobietom.

 

Swoich sił nigdy nie żałowałaś

I w drugim człowieku Chrystusa widziałaś.

Ty chorych do łóżka swego kładłaś,

Oddawałaś swe jedzenie, czasem nic nie jadłaś.

 

Służba w zamku o czynach Twoich mówiła,

Królowa Zofia darów wynosić Ci zabroniła.

Chleb ograniczyć dla biednych musiałaś,

Gdyż spowiednikowi posłuszeństwo ślubowałaś.

 

A gdy trędowaty leżał w Twoim posłaniu,

Ludwik Chrystusa w nim widział po ukrzyżowaniu.

Po śmierci Twego męża Tercjarką zostałaś,

Wszystkie dobra zostawiłaś, Chrystusowi się oddałaś.

 

Od momentu śmierci minęły cztery lata,

A dobre imię Twoje obiegło wokół świata.

Papież Grzegorz Dziewiąty Cię kanonizował

I nową Świętą ludziom ofiarował.

 

Aleksandra Nowakowska

lat 10

Duszniki Zdrój

 

 

Święta Elżbieto, módl się za nami,

Księżniczko nasz, bądź razem z nami.

Święta Elżbieto, drogę nam wskaż

Matko nasza, łaskami nas darz.

 

Ty co tak bardzo ubogich kochałaś,

że razem z nimi cierpiałaś.

Dla wszystkich czas miałaś,

młodych sił nie żałowałaś.

 

Sieroty troską otaczałaś,

przytułek dla nich wybudowałaś.

Choć swych dzieci trójkę miałaś,

zawsze każdemu uśmiech dałaś.

 

Głodnym jedzenie rozdawałaś,

zrozpaczonych i samotnych pocieszałaś.

W ubogich, kalekich i odrażających

widziałaś wartościowych i lśniących.

 

Lecz gdy zabrakło Ci sił – umarłaś,

wielu ludzi za życia wsparłaś.

Więc dzisiaj prosimy – bądź razem z nami,

bo chcemy chodzić Twoimi ścieżkami.

 

Pragniemy dobre rzeczy czynić,

i w niczym nie zawinić.

Chcemy uczyć się od Ciebie,

by wieczność spędzić w niebie.

 

 

 

Michał Jała

kl. IV

PSP w Krzeszowie

 

 

„Królowa Elżbieta”

 

- Królowa Elżbieta

- dobra z Niej była kobieta.

Biednym pomagała,

serce dla wszystkich otwarte miała.

Zrzekła się tronu, nie mówiąc nikomu.

W habicie chodziła - życia się nie wstydziła.

Modląc się szczerze

ofiarowała Panu Pacierze.

Wzór z Niej czerpać powinniśmy,

Bogu dziękować za Nią winniśmy.

Karolina Pocha

kl. V

PSP w Krzeszowie

 

 

 

Święta Elżbieta koronę miała

W służbie ubogim z niej zrezygnowała

Zamiast diamentów w złotej koronie…

- Jezusowe ciernie.

Oddała bogactwo

zaszczyty oddała

Chciała nieść pomoc

i pomagała.

 

Marcelina Ślusarz

kl. V

PSP w Krzeszowie

 

 

 

Do świętej Elżbiety”

 

O święta niepojęta,

która biednym pomagałaś.

Królową byłaś, bogactwa miałaś,

lecz ze wszystkiego zrezygnowałaś.

Koronę na ołtarzu Pana złożyłaś

bo habit włożyłaś.

Nie żałowałaś biednym chleba,

poprowadziła Cię droga do nieba.

 

 

 

 

Adrianna Trojan

kl. IV

PSP w Krzeszowie

 

 

Święta Elżbieta poszła do nieba;

Ludzi kochała i o nich dbała,

z korony dla nich zrezygnowała.

Pod dworską opiekę dzieci oddała,

w służbie ubogim życie wybrała.