Jesteśmy Wspólnotą Młodzieży Elżbietańskiej. Dotknięci miłością Jezusa, pragniemy nieść ją drugiemu człowiekowi. W duchu Elżbietańskim wychodzimy do chorych, samotnych, opuszczonych, zagubionych, smutnych, dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych; do głodnych chleba i miłości.

Wspólnota Młodzieży Elżbietańskiej powstała przy Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety.

Pytacie dlaczego Elżbietanki...

Jezus pragnie przychodzić do tych, o których nikt już nie chce pamiętać. Moimi nogami dociera do biednych i samotnych, moje dłonie wykorzystuje do pielęgnacji chorych i cierpiących, moimi ustami przemawia do poszukującej młodzieży, a serce me uzdalnia, by tym najmniejszym ukazać jak kochać... I właśnie, dlatego moje życie już nie jest moją własnością. Dysponuje nim Ten, który w swej wielkiej miłości i ufności powołał mnie na drogę życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety. "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili" (Jezus)

Przejęliśmy się tymi słowami