Dom we Wrocławiu, który jest obecnie siedzibą zarządu prowincjalnego, został założony jako piąta z kolei placówka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Pierwsze siostry przybyły tu w 1857 roku na prośbę hrabiny Pauliny Preysing, podejmując opiekę nad biednymi emerytkami w jej zakładzie dobroczynnym. Wkrótce jednak zajmowane lokum okazało się za małe i siostry zakupiły zabudowania przy Gräupnergasse (dziś ul. św. Józefa). Po dokonaniu remontu i koniecznej adaptacji przeprowadziły się tu wraz z 32 podopiecznymi. Wzrastająca liczba podopiecznych, a tym samym potrzeba większej liczby sióstr, stały się przyczyną rozbudowy zajmowanego lokum. Powiększony dom wraz z kaplicą Matki Bożej został poświęcony 8 stycznia 1883 roku. W tym też czasie podjęto starania o wybudowanie osobnego budynku szpitalnego. Mimo korzystnych warunków administracyjno-kościelnych oraz lokalowych, wrocławski dom przez 33 lata pozostawał filią Zgromadzenia. Działo się tak ze względu na zobowiązania Założycielek wobec władz i mieszkańców Nysy. Dopiero trzy lata po zatwierdzeniu Zgromadzenia przez Papieża Leona XIII, tj. w roku 1890, do Wrocławia przeniesiono zarząd generalny i nowicjat. W tym też roku ukończono budowę szpitala, który został oddany pod opiekę św. Józefowi. Szpital ten uchodził za najnowocześniej wyposażony na terytorium Wschodnich Niemiec. W 50. rocznicę powstania Zgromadzenia, 27 września 1892 r. poświęcono kaplicę św. Józefa, która stanowiła połączenie między domem sióstr a szpitalem.

Fotografia ówczesnego Domu Generalnego we Wrocławiu (lata 30-te XX w.)

Fotografia kaplicy św. Józefa z 1892 roku

Ze względu na wzrastającą liczbę sióstr, a tym samym placówek, 26 kwietnia 1898 roku nastąpił pierwszy podział Zgromadzenia na prowincje. W jego efekcie dom wrocławski, który był już siedzibą zarządu generalnego, stał się jednocześnie domem prowincjalnym, do którego afiliowano 200 placówek.

5 grudnia 1901 roku zakończono budowę domu przeznaczonego na siedzibę nowicjatu. Stanął on naprzeciw domu generalnego. Potrzeba wybudowania osobnego domu nowicjackiego była paląca, gdyż w tym czasie rocznie o przyjęcie do Zgromadzenia prosiło ok. 100 kandydatek. Zaraz po ukończeniu tego obiektu przystąpiono do budowy pomostu nad ulicą, łączącego domy: generalny i nowicjacki. Projekt ten sfinalizowano w 1902 roku. 9 lutego 1902 roku, dzięki długotrwałym staraniom Zgromadzenia, władze miasta dokonały zmiany nazwy ulicy, przy której wznosił się dom generalny: z Gräupnergasse na ul. św. Józefa.

Dramatycznym doświadczeniem dla Prowincji Wrocławskiej, a tym samym dla całego Zgromadzenia, były działania wojenne 1939-1945. Od stycznia do maja 1945 r. miało miejsce oblężenie Wrocławia. 2 kwietnia 1945 roku, w wyniku zmasowanego ataku bombowego, został zburzony szpital, dom generalny i, częściowo, dom nowicjatu.

Czas powojenny również obfitował w szereg trudnych problemów, które stanęły przed Zgromadzeniem. W 1946 roku zarząd generalny przeniósł swoją siedzibę z Wrocławia do Reinbeku (Niemcy). Imponująca liczba placówek (przed rokiem 1939 do Prowincji Wrocławskiej przynależało 165 domów) drastycznie się zmniejszyła. Pierwszą tego przyczyną były same działania wojenne. Spora część domów uległa zniszczeniu, niektóre z dotychczas należących do Prowincji Wrocławskiej placówek znalazły się poza granicami Polski, wiele opuszczonych przez siostry domów, podczas repatriacji zajmowanych było przez nowo przybyłą na te tereny ludność. Zmniejszyła się też liczba sióstr, gdyż te, legitymujące się niemieckim pochodzeniem, wyjechały do swojej ojczyzny. Zgromadzeniu jednak przyszło przechodzić przez jeszcze boleśniejsze doświadczenia. Rządy komunistyczne, które charakteryzowała programowa walka z Kościołem i wszelkimi przejawami jego aktywności, dostarczyły nowych, nieznanych dotąd problemów. Zaczęło się od wyrzucania sióstr z państwowych miejsc pracy, potem odbierania poszczególnych domów, aż w końcu nastąpiło wywiezienie sióstr do obozów w Gostyniu, Kobylinie i Dębowej Łące (lata 1953-1956). W tym czasie kolejne domy zostały bezprawnie upaństwowione, a klasztorne mienie rozgrabione przede wszystkim przez ówczesnych prominentów.

Sytuacja ustabilizowała się dopiero po 1989 roku. Wtedy to Prowincji Wrocławskiej udało się odzyskać prawo do niektórych wcześniej odebranych domów. M. in. odzyskano dom nowicjatu, w którym po gruntownym remoncie znajduje się dziś Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Przez lata jednak nie można było podjąć odbudowy wrocławskiego szpitala św. Józefa. Wysiłki Prowincji Wrocławskiej skupiły się na odbudowie domu prowincjalnego, a zgliszcza po szpitalu zostały jedynie zrównane z ziemią. Dopiero najnowsze czasy stworzyły możliwość odbudowy tego obiektu. Ponieważ przedwojenny dom nowicjatu funkcjonuje obecnie jako placówka lecznicza, dlatego w odbudowanym od 2004 roku budynku będzie się mieścił nowicjat i pomieszczenia służące charytatywnej działalności Zgromadzenia: jadalnia dla bezdomnych i ubogich oraz świetlica dla biednych dzieci, z całym zapleczem potrzebnym do prowadzenia tego rodzaju posługi.

Dom Prowincjalny w latach 1997-2006

Od pierwszego podziału, który odbył się w 1898 roku, Zgromadzenie wielokrotnie przeżywało zmiany administracyjne, ale Wrocław do dziś pozostał siedzibą zarządu prowincjalnego. Aktualnie siostry Prowincji Wrocławskiej pracują na 43 placówkach, których wykaz znajduje się poniżej.

Dom Prowincjalny Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 1/3
50-329 Wrocław; tel. 071/321-28-35;
elzbietanki@archidiecezja.wroc.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Pl. Katedralny 5
50-328 Wrocław; tel. 071/327-11-28

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Katedralna 11
50-328 Wrocław; tel. 071/327-11-33

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kanonia 11/12
50-328 Wrocław; tel. 071/327-11-15

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Pl. Strzelecki 22
50-224 Wrocław; tel. 071/788-91-89

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Januszewicka 32/34
53-135 Wrocław; tel. 071/367-74-75

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Pszczelarska 5
50-329 Wrocław; tel. 071/368-10-84

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Bardzka 2/4
50-515 Wrocław; tel. 071/782-60-77

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Główna 36
57-256 Bardo Śląskie; tel. 074/817-13-03

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kubika 4
59-700 Bolesławiec; tel. 075/732-44-50

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Poprzeczna 2
58-575 Bolków; tel. 075/741-32-78

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Powstańców Śląskich 7
58-407 Chełmska Śląskie; tel. 075/742-27-08

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Chrząstawa, ul. Wrocławska 18
55-003 Czernica; tel. 071/318-95-22

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Domaniów 78
55-216 Domaniów; tel. 071/301-77-73

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Mickiewicza 13
57-340 Duszniki Zdrój; tel. 074/866-93-87

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Słowiańska 3
58-200 Dzierżoniów; tel. 074/831-35-43

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Ul. Piastowska 8
58-330 Jedlina Zdrój; tel. 074/ 845-53-32

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Staszica 4
55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 071/316-68-84

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Konopnickiej 13
67-120 Kożuchów; tel. 068/ 355-33-70

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Krzeszów 29
58-405 Krzeszów; tel. 075/742-33-35
siostryelzbietanki@o2.pl
http://www.siostry.powiatlwowecki.pl/

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kombatantów 9
57-350 Kudowa Zdrój; tel. 074/866-13-99

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Dziennikarska 5/2
59-220 Legnica; tel. 076/862-23-32

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Słubicka 13
59-220 Legnica; tel. 076/862-04-32

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Pl. Kościuszki 13
57-343 Lewin Kłodzki; tel. 074/ 869-84-92

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Wiejska 68
58-535 Miłków; tel. 075/ 761-03-23;
nzoz_milkow@wp.pl
www.nzoz.milkow.prv.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Polna 1
55-230 Miłoszyce; tel. 071/ 318-46-97

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Rydla 3
67-100 Nowa Sól; tel. 068/387-27-81

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Polna 14
55-051 Sobótka III; tel. 071/316-21-69

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Obywatelska 3
58-150 Strzegom; tel. 074/855-18-61;
s.elzbietanki@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Al. Niepodległości 23
67-300 Szprotawa; tel. 068/376-30-33

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kolejowa 16
55-300 Środa Śląska; tel. 071/ 317-27-05

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Westerplatte 24
58-100 Świdnica; tel. 074/ 853-05-38

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Główna 74
55-010 Święta Katarzyna; tel. 071/311-63-68

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Moniuszki 19
58-300 Wałbrzych; tel. 074/842-46-20

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 59
58-302 Wałbrzych: 074/847-72-57;

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Piaskowa 5
58-304 Wałbrzych;tel.074/847-81-77

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Jana Kazimierza 1
59-610 Wleń; tel. 075/ 713-62-38
http://www.elzbietanki.ta.pl/

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 26
68-200 Żary