Aspirantura

W Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety aspirantura nie jest obowiązkowym etapem formacji, ale umożliwia wprowadzenie w życie zakonne. Aspirantką może być dziewczyna, która z powodu niepełnoletniości, kontynuowania nauki lub też innych ważnych przyczyn nie może rozpocząć postulatu. W tym czasie przebywa ona we własnej rodzinie lub w jednym z domów Zgromadzenia. Czas ten pomaga kandydatce w rozpoznaniu autentyczności swojego powołania i w podjęciu decyzji o wstąpieniu do Zgromadzenia.

Postulat

Jest pierwszym obowiązkowym etapem formacji, który trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. W praktyce jednak najczęściej trwa rok. Postulat odbywa się w jednym z domów zakonnych i jest czasem pogłębiania wiary, poznawania charyzmatu Zgromadzenia i wprowadzania w życie wspólnotowe.

Nowicjat

Nowicjat rozpoczyna życie zakonne w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety. Zewnętrznym znakiem tego jest strój zakonny, na który składa się czarny habit z różańcem i biały welon, które siostra otrzymuje podczas obłóczyn. Nowicjat odbywa się we wspólnocie nowicjackiej i trwa jeden rok. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do złożenia ślubów zakonnych i wprowadzania we wszystkie aspekty życia zakonnego, w duchowość i działalność Zgromadzenia.

Juniorat

Juniorat, który trwa pięć lat, rozpoczyna się wraz ze złożeniem pierwszych, czasowych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby te są dwukrotnie odnawiane - każdorazowo na okres dwóch lat. Zewnętrznym znakiem złożenia ślubów czasowych jest czarny welon oraz medal Zgromadzenia, na którym z jednej strony widnieje postać Matki Bożej Niepokalanej, a z drugiej św. Elżbiety Węgierskiej.

Zwieńczeniem pięcioletniego junioratu jest profesja wieczysta. Przez złożenie ślubów wieczystych siostra oddaje się całkowicie Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu. Profesja wieczysta jest aktem całkowitego włączenia do Zgromadzenia. Jej zewnętrznym znakiem jest złota obrączka, którą siostra otrzymuje podczas ceremonii złożenia ślubów.