Posoborowa odnowa Kościoła uczyniła go bardziej otwartym dla laikatu, bez którego zresztą ten Kościół by nie istniał. Szczególną rolę w tym wzajemnym zbliżaniu odegrały licznie powstające ruchy kościelne. Wraz z tym zjawiskiem pojawiła się potrzeba kierowania poszczególnym grupami, towarzyszenia im, wchodzenia w ich struktury. I w tej sytuacji Zgromadzenie okazało się otwartym na ducha czasu. Siostry pracujące w poszczególnych parafiach angażowały się w powstające tam grupy, a wiele z nich same organizowały. Zadania w nich realizowane dotyczą przede wszystkim chrześcijańskiego wychowania, wewnętrznej formacji duchowej oraz edukacji religijnej i moralnej. Chcąc wskazać na konkretne zadania należałoby podkreślić zaangażowanie w ruchy: oazowy, Odnowy w Duchu Świętym, Eucharystyczny Ruch Młodych, Katolickie Stowarzyszenie Młodych, Kółka Liturgiczne (dla chłopców i dziewcząt), prowadzenie zespołów muzycznych, tj. chórów, schól. Trudno jest wymienić wszystkie grupy podając ich pełną nazwę, bo wiele z nich to po prostu wspólnoty modlitewne, spotykające się z siostrami na rozważaniu Pisma Świętego i wspólnym dzieleniu się doświadczeniem wiary.

Ważnym sposobem realizowania charyzmatycznego zadania wychowawczego jest praca z dziećmi boleśnie doświadczonymi materialną i moralną biedą. Corocznie w okresie wakacyjnym wiele sióstr organizuje dla takich dzieci kolonie i wspólne wyjazdy, a w ciągu całego roku stara się o zaradzenie ich trudnej sytuacji bytowej.

Prowincja Wrocławska posiada również dwa domy rekolekcyjne, w których prowadzone są rekolekcje i spotkania o charakterze religijnym. Organizatorami tych spotkań są zarówno Siostry Elżbietanki jak i kapłani czy też różne ruchy religijne. Domy te są w następujących miejscowościach:

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Krzeszów 29
58-405 Krzeszów; tel. 075/742-33-35;
siostryelzbietanki@o2.pl
http://www.siostry.powiatlwowecki.pl/

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Obywatelska 3
58-150 Strzegom; tel. 074/855-18-61;
s.elzbietanki@wp.pl