„Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki, o drogę, która jest najlepsza. Tę drogę wybierzcie, a znajdziecie dla siebie wytchnienie.” Jr 6,16

 

"Do was, młodzi, mówię: jeśli słyszycie wezwanie Chrystusa, nie odrzucajcie go! Odważnie wejdźcie na wielkie drogi świętości, które wytyczyli wybitni święci i święte, idąc za Chrystusem. Bądźcie wierni ideałom, typowym dla waszego wieku, ale nie wahajcie się przyjąć zamysłu Boga wobec was, jeśli On was wezwie, byście szukali świętości w życiu konsekrowanym. Podziwiajcie wszystkie dzieła Boże w świecie, ale umiejcie zatrzymać wzrok na rzeczywistościach, które nigdy nie przeminą."(VC106)

W takich słowach zwrócił się Jan Paweł II do młodych, przed którymi staje ważne zadanie odczytywania powołania życiowego. Papież zachęca do odważnego podjęcia wezwania, by pójść za Chrystusem drogami życia zakonnego.

W odczytywaniu powołania mogą pomóc rekolekcje i dni skupienia organizowane przez Siostry Elżbietanki Prowincji Wrocławskiej. Choć mają one charakter ewangelizacyjny i adresowane są nie tylko do dziewcząt, które noszą się z zamiarem podjęcia życia zakonnego, to jednak mogą stanowić cenną pomoc w rozeznawaniu swojej drogi.

Każdego miesiąca młodzież gimnazjalna, licealna i studiująca zapraszana jest do przeżycia weekendowych dni skupienia w jednym z domów zakonnych. W okresie ferii i wakacji organizowane są dłuższe rekolekcje. Od dwóch lat, w lipcu, młodzież ma okazję wyruszyć na pątniczy szlak w ramach pielgrzymki organizowanej przez Siostry Elżbietanki, która wyrusza z Żar, a jej celem jest Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej w Rokitnie. Doskonałą okazją do poznania charyzmatu Zgromadzenia jest również osobisty kontakt z siostrami pracującymi w licznie rozsianych na Dolnym Śląsku placówkach, kontakt listowny, telefoniczny czy też e-mailowy.

Każda dziewczyna, wyrażająca chęć rozpoczęcia życia zakonnego w naszym Zgromadzeniu, zapraszana jest najpierw do Domu Prowincjalnego we Wrocławiu, by przeżyć tzw. tydzień rozeznania. Jest to czas, który pozwala zarówno kandydatce, jak i Przełożonym Zgromadzenia, określić autentyczność powołania i ocenić wewnętrzne i zewnętrzne możliwości kandydatki do rozpoczęcia życia zakonnego. W tym czasie kandydatka ma możliwość włączenia się w codzienne życie Wspólnoty, które wypełnia modlitwa i posługa apostolska podejmowana w klasztorze i poza nim. Rozeznawaniu towarzyszy jedna z sióstr, przygotowana do tego zadania, zarówno od strony teoretycznej, jak i duchowo - praktycznej.

Wszelkich informacji na temat dni skupienia, rekolekcji udzieli Ci:

S. Maria Czepiel
ul. św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław
tel. 71/3212835 lub 692197530
; mariamcsse@gmail.com